Accademia Scacchi Milano Facciamo Squadra 3 Milano 07/04/2018
Tabellone Squadre

n. Squadra prov. Elo M. 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6 Turno 7 Turno 8 Turno 9 Turno Punti ind. Punti Sq. Class.
1 SMM ASM-TUSAT 1 MI 5575 b006 4.0 n008 4.0 b002 4.0 n004 4.0 b007 3.0 n012 0.0 b003 3.0 n005 2.5 b009 4.0 28 5 16 1
2 SMM ASM-TUSAT 2 MI 5564 n007 3.5 b005 3.5 n001 0.0 b003 4.0 n006 4.0 b004 1.0 b012 1.0 n011 4.0 n010 4.0 25 12 3
3 SPM ASM-TUSAT 1 MI 5382 b008 1.5 n010 4.0 b004 3.0 n002 0.0 n012 1.0 b011 4.0 n001 1.0 n006 3.0 b005 1.0 18 5 8 9
4 SMM ASM-TUSAT 3 MI 5345 n009 3.0 b011 4.0 n003 1.0 b001 0.0 n005 3.0 n002 3.0 b008 4.0 n012 1.0 b007 3.0 22 12 4
5 MEM Educandato Setti Carraro MI 5308 b010 4.0 n002 0.5 b008 4.0 n006 1.0 b004 1.0 n007 3.0 b009 4.0 b001 1.5 n003 3.0 22 10 5
6 MEM Falcone Borsellino MI 5248 n001 0.0 b009 4.0 n007 2.0 b005 3.0 b002 0.0 n008 2.0 n010 4.0 b003 1.0 b011 4.0 20 10 6
7 SPF Falcone Borsellino MI 5184 b002 0.5 n012 4.0 b006 2.0 b009 3.5 n001 1.0 b005 1.0 n011 3.0 b010 2.5 n004 1.0 18 5 9 7
8 SPF ASM-TUSAT MI 5152 n003 2.5 b001 0.0 n005 0.0 b011 4.0 n010 2.5 b006 2.0 n004 0.0 n009 3.0 b012 0.0 14 9 8
9 SP Istituto Gonzaga MI 4995 b004 1.0 n006 0.0 b012 4.0 n007 0.5 n011 3.0 b010 3.0 n005 0.0 b008 1.0 n001 0.0 12 5 6 10
10 Mista 1 MI 4781 n005 0.0 b003 0.0 n011 4.0 b012 4.0 b008 1.5 n009 1.0 b006 0.0 n007 1.5 b002 0.0 12 4 11
11 SP Convitto Longone MI 4642 b012 4.0 n004 0.0 b010 0.0 n008 0.0 b009 1.0 n003 0.0 b007 1.0 b002 0.0 n006 0.0 6 2 12
12 ASM-Superiori MI 5786 n011 2.0 b007 2.0 n009 2.0 n010 2.0 b003 3.0 b001 4.0 n002 3.0 b004 3.0 n008 4.0 25 14 2
Indice Torneo